© Fishguard International Music Festival 2019

Tuesday 28 July  ¦  Nos Fawrth 28 Gorffennaf   7.30 pm

St David's Cathedral  ¦  Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Cerdorffa WNO Orchestra

Programme to be confirmed

Front Nave ¦ Seddau Blaen: £25    Rear Nave ¦ Seddau Cefn: £20    N & S Aisles ¦ Seddau ar yr ochrau: £15

Festival bus:  Cardigan, Newport, Dinas, Fishguard, Goodwick   £5

Bws yr Ŵyl:  Aberteifi, Trefdraeth, Dinas, Abergwaun, Wdig   £5

Photo:  Kiran Ridley