Gŵyl Gerdd Ryngwladol

Abergwaun a Gorllewin Cymru

Mae’n wir ddrwg gennym gyhoeddi fod Gwyl Ryngwladol Abergwaun a Gorllewin Cymru wedi’i ohirio tan 2021. Er mawr y siom a’r tristwch  nid oedd dewis o ystyried y cyngor a gafwyd gan y Llywodraeth a’r gwahanol asiantaethau a’r pwysigrwdd o gadw  pob un yn ddiogel.

 

Y bwriad yw cynal yr Wyl am bythefnos  gan ddechrau ar 19 Gorffennaf 2021 o dan yr un drefn a gyda’r  artistiaid sydd eisoes wedi gytuno i berfformio.

 

Mawr obeithiwn y byddwch yn gallu ymuno yn y dathliad yn 2021 – daw rhagor o wybodaeth ar y wefan yn y man.

 

Gyda diolch o galon  am eich cefnogaeth.

 

Cadwch yn iach a diogel un ac oll.

Dros 50 mlynedd o gerddoriaeth ardderchog yng ngorllewin Cymru

© Fishguard and West Wales International Music Festival 2020