Gŵyl Gerdd Ryngwladol

Abergwaun a Gorllewin Cymru

2021

Dydd Sul 22 Awst - Dydd Sul 12 Medi

Bydd tocynnau ar werth am 9 y bore 26ain Gorffennaf 2021. Byddwn yn sicrhau fod cymaint ar gael â sy’n bosib o dan gyfyngiadau COVID y Llywodraeth. Nodir os gwelwch yn dda: os ydych yn prynu dau neu fwy o docynnau yn yr un archebiad byddwn yn cymryd yn ganiataol fod y bobol yn cael eistedd gyda’u gilydd yn ol y rheoliadau a dosbarthir y seddau felly.

Dydd Gwener 9fed Gorffennaf 2021

Dros 50 mlynedd o gerddoriaeth ardderchog yng ngorllewin Cymru