Gŵyl Gerdd Ryngwladol

Abergwaun a Gorllewin Cymru

2022

Dros 50 mlynedd o gerddoriaeth ardderchog yng ngorllewin Cymru

WNO Orchestra 1920x1080 Photo by Kiran Ridley.jpg
logo-3.png

Cerddorfa WNO Orchestra

"Dychwelyd i Fienna"

Oherwydd cyfyngiadau Covid, mae’n ddrwg gennym na fydd y cyngerdd hwn yn digwydd ar y dyddiad â hysbysebwyd.  Mawr obeithiwn fedru trefnu dyddiad arall gyn gynted â bo amgylchiadau yn caniatau.

Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Mae Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun a Gorllewin Cymru yn chwilio am ymddiriedolwyr ychwanegol.

Rhagor o wybodaeth