Gŵyl Gerdd Ryngwladol

Abergwaun a Gorllewin Cymru

2021

Dydd Sul 22 Awst - Dydd Sul 12 Medi

Nodir os gwelwch yn dda, newidiadau ddyddiadau’r Ŵyl eleni oherwydd ansicrwydd dyfodol rheoliadau’r Llywodraeth.  Mawr obeithiwn bydd caniatȃd i ni groesawu cynulleidfaoedd fyw ond beth bynnag fydd y sefyllfa byddwn yn recordio’r cyngherddau ȃ nodir yma a’u darlledu ar lein ychydig ddyddiau wedyn.  Diolch am eich cyd-weithrediad a’ch amynedd.      Dydd Llun 12fed Ebrill

Dros 50 mlynedd o gerddoriaeth ardderchog yng ngorllewin Cymru