© Fishguard International Music Festival 2019

Gŵyl Gerdd Ryngwladol

Abergwaun a Gorllewin Cymru

2020

1770 - 1823

Gorffennaf 20fed - Awst 2il

Dros 50 mlynedd o gerddoriaeth ardderchog yng ngorllewin Cymru

 
Darganfyddwch fwy yma

Ymunwch â ni ar

Daith i Vienna

 yng nghwmni

     Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru

 a'r soprano

     Mary Elizabeth Williams

 Eglwys Gadeiriol Tyddewi,  Nos Fercher, Ionawr 8fed  7.30 pm