Gŵyl Gerdd Ryngwladol

Abergwaun a Gorllewin Cymru

2021

Dydd Sul 22 Awst - Dydd Sul 12 Medi

A wnewch chi nodi’r newidiadau i ddyddiadau’r Ŵyl eleni, os gwelwch yn dda.  Mae hyn o achos yr ansicrwydd sy’n parhau ynglŷn â chyfyngiadau’r Llywodraeth. Mae ansicrwydd, hefyd, ynglŷn â chael caniatad i gynnal perfformiadau byw,  Yn y rhaglen byrrach a gyhoeddir yma, bydd y cyngherddau yn cael eu recordio ar fideo ac yn ymddangos ar-lein.  Os caiff y cyfyngiadau eu llacio, a chynulleidfaoedd yn cael mynediad, fe gynhelir cyngherddau ychwanegol, os bydd amser yn caniatau.  Diolch am ymddiried ynom ac am eich amynedd.

Dros 50 mlynedd o gerddoriaeth ardderchog yng ngorllewin Cymru

© Fishguard and West Wales International Music Festival 2021