© Fishguard and West Wales International Music Festival 2020

Dewisiadau

Archebu

Seddau Blaen: £25,     Seddau Cefn: £20,     Seddau ar yr ochrau: £15,     16 - 25: £5,     Dan 16: £1

Bws yr Ŵyl:  Aberteifi, Trefdraeth, Dinas, Abergwaun, Wdig   £5

  • Bydd taliad o £1.75 pob tro archebwch docynnau ar lein.  Cliciwch                     i brynu ar lein.

  • Bydd taliad o £3.50 pob tro archebwch docynnau ar y linell ffôn docynnau (0333 666 3366).

  • Medrwch brynu tocynnau'n bersonol yn y canlynol:

                Siop Lyfrau Tyddewi, 5A The Pebbles, Tyddewi SA62 6RD

           Siop Lyfrau Seaways, 12 Y Wesh, Abergwaun SA65 9AE

           Yr Oriel, Stryd y Bont, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0TB

   Os bydd angen cymorth ar berson anabl a archebodd docyn, fe all y cydymaith gael tocyn yn rhad ac am ddim.