Dewisiadau

Archebu

  • Bydd taliad o £1.75 pob tro archebwch docynnau ar lein.  Cliciwch                     i brynu ar lein.

  • Bydd taliad o £3.50 pob tro archebwch docynnau ar y linell ffôn docynnau (0333 666 3366).

  • Medrwch brynu tocynnau'n bersonol yn y canlynol:

               Siop Lyfrau Seaways, 12 Y Wesh, Abergwaun SA65 9AE

           Yr Oriel, Stryd y Bont, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0TB

   Os bydd angen cymorth ar berson anabl a archebodd docyn, fe all y cydymaith gael tocyn yn rhad ac am ddim.