top of page
P1010255.JPG

Saints and Stones Tour

with Reverend Richard Davies

Tuesday 22 August  ¦  Dydd Mawrth 22 Awst   7.30 pm

Local historian Richard Davies leads a guided tour of four of North Pembrokeshire’s many fascinating churches and chapels.  On the coach on the way to each location, Richard will introduce you to the building and the history of the site as a place of worship.  Members of the Marian Consort will perform as you explore the interiors of the churches and their surroundings.

The tour will set off from Fishguard Bus Station at 10am and call at Penybont Chapel, Wolfscastle; St Michael's Church, Rudbaxton; St Mary's Church, Spittal; St Giles Church,

Letterston, returning to Fishguard Square at about 2pm.

Bydd yr hanesydd lleol, Richard Davies, yn arwain taith o gwmpas pedair o eglwysi a chapeli hynod Gogledd Penfro.  Ar y ffordd i bob lleoliad, fe fydd Richard yn eich cyflwyno i hanes yr addoldai a’u safleoedd. Cyflwynir datganiadau gan aelodau’r Marian Consort wrth i chi edrych o amgylch yr eglwysi.

Bydd y daith yn cychwyn o'r Orsaf Bysiau yn Abergwaun am 10am ac yn galw yn Capel Penybont, Casblaidd; Eglwys St MIchael, Rudbaxton; Eglwys Sant Fair, Spittal; Eglwys Sant Giles, Treitert gan ddychwelyd i Sgwâr Abergwaun tua 2pm y prynhawn.

Tickets ¦ Tocynnau: £18    12 - 18: £5    Under 12 ¦ Dan 12: £1

Anchor 1
bottom of page