Dim ond gyda'ch cefnogaeth chi y gallwn barhau i ddod â cherddoriaeth o'r safon uchaf i Orllewin Cymru.

DEWCH YN GYFAILL NEU NODDWR I’R ŴYL

i dderbyn blaenoriaeth wrth archebu tocynnau a hefyd, fel noddwr, i sicrhau seddau cadw

Dewiswch un o’r cysylltiadau isod i ymuno ac i sefydlu debyd uniongyrchol yn gyflym ac yn hwylus.

NODDWCH GYNGERDD

Rydym yn hapus i ddod i gytundeb gydag unigolion, grwpiau neu busnesau.  Mae cyfleoedd ar gael o ran manteision hael a hysbysebu wrth i chi noddi rhan neu ddigwyddiad cyfan.

Cydnabyddir pob Noddwr a Chyfaill ym Mhamffled yr Ŵyl, ar wefan yr Ŵyl ac yn rhaglen pob cyngerdd, hynny yw, os na fydd y Noddwr/Cyfaill am fod yn ddi-enw.

GWNEWCH GYFRANIAD     

Gellir anfon cyfraniadau ar unrhyw adeg wrth archebu ar-lein, neu ffonio, neu drwy’r post. Neu, gallwch anfon siec yn daladwy i FWWIMF Ltd i

Swyddfa’r Ŵyl, 71 Y Stryd Fawr, Abergwaun, SA65 9AW

Gwerthfawrogwn gyfraniadau’r Cyfeillion, Cefnogwyr a’r Noddwyr a enwir isod a’r rhai sy’n dymuno bod yn ddienw. Ni fyddai’n bosibl i ni lwyfanu’r Ŵyl heb eu cefnogaeth.

N O D D W Y R

Mr Keith Bartlett

Libby Bennett

Gillian Green

Eifion and Amanda Griffiths

Michael and Mónica Molloy

Menna Richards

Bryan and Carla Stevens

Sally Williams

C Y F E I L L O N

Susanna Capon                     Elizabeth Morris

Eurian Davies                        Joanna Oldman

Dr Imogen Evans                  Mrs Patricia Peake

Joanna and John French     Alan and Terryl Read

Susan Garvin                         June Rickards

Martyn and Sue Green         Owen and Mair Williams

Peter and Janet Harwood

Rachel Hudson

Carolyn Maddocks

Revd Canon and Mrs Jeremy Martineau 

Jil Matheson DCB FAcSS and Alan Marsh OBE

Edward and Karin Morris

C E F N O G W R

Rudolf G Carpanini and Bernardine Conti

Libby Bennett

Sara Forman

Siân Fowler

Sally Francis

David Harvey and Trevor McCrory

Edward Holdaway

Marian Lewis and David Morgan

Dai Onllwyn Jones and John Birch

Barbara and Rhodri Price Lewis

Mari Prichard

Bryan and Carla Stevens

Huw Thomas

Sue and Martin Whitbread

© Fishguard and West Wales International Music Festival 2020