Dim ond gyda'ch cefnogaeth chi y gallwn barhau i ddod â cherddoriaeth o'r safon uchaf i Orllewin Cymru.

DEWCH YN GYFAILL NEU NODDWR I’R ŴYL

i dderbyn blaenoriaeth wrth archebu tocynnau a hefyd, fel noddwr, i sicrhau seddau cadw

Dewiswch un o’r cysylltiadau isod i ymuno ac i sefydlu debyd uniongyrchol yn gyflym ac yn hwylus.

NODDWCH GYNGERDD

Rydym yn hapus i ddod i gytundeb gydag unigolion, grwpiau neu busnesau.  Mae cyfleoedd ar gael o ran manteision hael a hysbysebu wrth i chi noddi rhan neu ddigwyddiad cyfan.

Cydnabyddir pob Noddwr a Chyfaill ym Mhamffled yr Ŵyl, ar wefan yr Ŵyl ac yn rhaglen pob cyngerdd, hynny yw, os na fydd y Noddwr/Cyfaill am fod yn ddi-enw.

GWNEWCH GYFRANIAD     

Gellir anfon cyfraniadau ar unrhyw adeg wrth archebu ar-lein, neu ffonio, neu drwy’r post. Neu, gallwch anfon siec yn daladwy i FWWIMF Ltd i

Swyddfa’r Ŵyl, 71 Y Stryd Fawr, Abergwaun, SA65 9AW

Gwerthfawrogwn gyfraniadau’r Cyfeillion, Cefnogwyr a’r Noddwyr a enwir isod a’r rhai sy’n dymuno bod yn ddienw.

Ni fyddai’n bosibl i ni lwyfanu’r Ŵyl heb eu cefnogaeth.

N O D D W Y R

Mr Keith Bartlett

Libby Bennett

Gillian Green

Eifion and Amanda Griffiths

Mr T J D and Mrs A J Lewis

Michael and Mónica Molloy

Menna Richards

Bryan and Carla Stevens

Sally Williams

C Y F E I L L O N

Corinne and Geoffrey Brown    Gordon James

Susanna Capon                          John Jennings

Elspeth Cotton                           Carolyn Maddocks

Eurian Davies                              Edward and Karin Morris

Dr Imogen Evans                        Elizabeth Morris

Joanna and John French           Joanna Oldman

Susan Garvin                               Patricia Peake

Patricia Gibby                             Alan and Terryl Read

Martyn and Sue Green              June Rickards

Peter and Janet Harwood         Jeanette Sudbury RD, ARSM

Rachel Hudson                           Owen and Mair Williams

Professor Pat and Professor Lionel Caplan

Revd Canon and Mrs Jeremy Martineau 

Jil Matheson DCB FAcSS and Alan Marsh OBE

Suzanne Rees Glanister and Bridget Gilfillan Upton

C E F N O G W R

Rudolf G Carpanini and Bernardine Conti

Libby Bennett

Sara Forman

Siân Fowler

Sally Francis

David Harvey and Trevor McCrory

Edward Holdaway

Marian Lewis and David Morgan

Dai Onllwyn Jones and John Birch

Barbara and Rhodri Price Lewis

Mari Prichard

Bryan and Carla Stevens

Huw Thomas

Sue and Martin Whitbread

© Fishguard and West Wales International Music Festival 2020