© Fishguard and West Wales International Music Festival 2020

DIM OND GYDA’CH CEFNOGAETH CHI

gallwn barhau i ddod â cherddoriaeth o'r safon uchaf I Gorllewin Cymru

DEWCH YN GYFAILL NEU NODDWR I’R ŴYL

          i dderbyn blaenoriaeth wrth archebu tocynnau a hefyd, fel noddwr, i sicrhau seddau cadw

Dewiswch un o’r cysylltiadau isod i ymuno ac i sefydlu debyd uniongyrchol yn gyflym ac yn hwylus.

 

FFRIND UNIGOL £25     PARAU £40     NODDWR £100

   

NODDWCH GYNGERDD           

Rydym yn hapus i ddod i gytundeb gydag unigolion, grwpiau neu busnesau.

Mae cyfleoedd ar gael o ran manteision hael a hysbysebu wrth i chi noddi rhan neu ddigwyddiad cyfan.

Cydnabyddir pob Noddwr a Chyfaill ym Mhamffled yr Ŵyl, ar wefan yr Ŵyl ac yn rhaglen pob cyngerdd, hynny yw, os na fydd y Noddwr/Cyfaill am fod yn ddi-enw.

GWNEWCH GYFRANIAD     

Gellir anfon  cyfraniadau  ar unrhyw adeg wrth archebu ar-lein, neu ffonio, neu drwy’r post.  Neu, gallwch anfon siec yn daladwy i FWWIMF i

Swyddfa’r Ŵyl, 71 Y Stryd Fawr, Abergwaun, SA65 9AW