© Fishguard and West Wales International Music Festival 2020

Sunday 26 July  ¦  Nos Sul 26 Gorffennaf   7.30 pm

Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen

Recital by winner of

Welsh Singer Showcase 2020

Programme to be confirmed

Tickets ¦ Tocynnau: £20    16 - 25: £5    Under 16 ¦ Dan 16: £1