PLEASE READ THE FOLLOWING BEFORE PROCEEDING WITH YOUR BOOKING:

1.  PLEASE DO NOT ATTEND IF YOU ARE UNWELL, IF YOU ARE IN RECEIPT OF A CURRENT NOTICE TO SELF-ISOLATE OR IF YOU HAVE HAD A POSITIVE COVID-19 TEST RESULT WITHIN THE PAST TEN DAYS.

 

2.  The number of seats available in some venues may be restricted to ensure compliance with the current Welsh Government and local authority COVID-19 regulations.  If the restrictions are eased or lifted entirely, seats will be released for sale accordingly.

3.  The measures in place at each of our concerts will be determined by the Welsh Government and local authority regulations in force at the time.  Please be guided by the notices posted at the venues and the advice of the Festival stewards.

DARLLENWCH YR ISOD CYN PARHAU Â’CH ARCHEB, OS GWELWCH YN DDA:

 

1.  OS YDYCH YN ANHWYLUS, NEU WEDI DERBYN GORCHYMYN I HUNAN-YNYSU NEU WEDI DERBYN CANLYNIAD POSITIF I BRAWF COFID-19 O FEWN Y DENG NIWRNOD DIWETHAF, PEIDIWCH Â DOD I’R GYNGERDD, OS GWELWCH YN DDA.

 

2.  Mae nifer y seddau ar gael wedi’u cyfyngu ar hyn o bryd er mwyn cydymffurfio â rheolau COFID-19 Llywodraeth Cymru a’r awdurdod lleol.  Os caiff y rheolau eu llacio neu eu diddymu, fe fydd seddau ychwanegol ar gael.

 

4.  Bydd y canllawiau a ddilynnir yn y gwahanol leoliadau yn dibynnu ar reolau Llywodraeth Cymru a’r awdurdod lleol ar ddyddiad y cyngerdd.  Gofynnwn, yn garedig, i chi sylwi ar hysbysiadau yn y gwahanol leoliadau ac hefyd i dderbyn cyngor stiwardiau’r Ŵyl . Diolch.