Monday 19 July  ¦  Nos Lun 19 Gorffennaf   7.30 pm

Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen

We’re not your average orchestra.  We put young, exceptional, professional musicians on the stage that they deserve. Many of our players take the helm and lead our projects, dancing between classical and modern styles, exploring their creativity and challenging norms.  The best bit?  We bring this new generation of live music to you.  Remarkable musical experiences, designed and delivered by the best young musicians, for audiences in Wales and beyond.

Nid cerddorfa gyffredin mohonom.  Rydyn ni’n rhoi cerddorion proffesiynol ifanc, eithriadol ar y llwyfan, lle maen nhw’n haeddu bod.  Mae llawer o’n chwaraewyr yn cymryd yr awenau ac yn arwain ein prosiectau, gan wibio rhwng arddulliau clasurol a modern, archwilio eu creadigrwydd a herio arferion.  A’r peth gorau?  Rydyn ni’n dod â’r genhedlaeth newydd hon o gerddoriaeth fyw i chi. Profiadau cerddorol rhyfeddol, wedi’u cynllunio a’u cyflwyno gan y cerddorion ifanc gorau, ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru a thu hwnt.

"The talent of this chamber orchestra was clear from the first note."   South Wales Argus

Tickets ¦ Tocynnau: £20    16 - 25: £5    Under 16 ¦ Dan 16: £1

Photos: Ann Bloom Photography