Sunday 5th September  ¦  Dydd Sul 5 Medi  8.00 am

Lower Town Quay  ¦  Cei Cwm Abergwaun

Breakfast on the Quay

Join Kabantu for an open-air, early-morning session beside the old harbour and enjoy breakfast from Cafe on the Quay.

Cerddoriaeth Bore Cynnar

Ymunwch â Kabantu am sesiwn awyr agored ar bwys yr hen borthladd a mwynhewch frecwast yn y Caffi ar y Cei.

"Utterly brilliant!"     Georgia Mann, BBC Proms

"Immaculate harmonies ... a rousing display of fine musicianship."   The Guardian

FREE ENTRY ¦  MYNEDIAD AM DDIM

Photo: Alex Moldovan

© Fishguard and West Wales International Music Festival 2021