Thursday 29 July  ¦  Nos Iau 29 Gorffennaf   7.30 pm

Ebenezer Chapel, Newport  ¦  Capel Ebeneser, Trefdraeth

Newport Music Society Showcase

Cyflwyniad Gerddorol gan Gymdeithas Gerdd Trefdraeth

This concert, co-presented with Newport Music Society, has become an intrinsic part of the Festival.  It showcases some of the finest young musicians in the area in a selection of music chosen by the young people themselves.  Over the years, several musicians who have performed at this event have gone on to professional careers in music.  Fishguard and West Wales International Music Festival is grateful to Newport Music Society for the valuable contribution it makes to music-making in the area.

Cyflwynir y gyngerdd hon ar y cyd gyda Cymdeithas Gerddoriaeth Trefdraeth ac erbyn hyn mae’n rhan cynhenid o’r Ŵyl. Rhoddir llwyfan i rai o gerddorion ifainc mwyaf disglair yr ardal i berfformio amrywiaeth o gerddoriaeth o’u dewis eu hunain.  Dros y blynyddoedd mae nifer o gerddorion a fu’n perfformio ar yr achlysur hwn wedi mynd ymlaen i ddilyn gyrfaeodd proffesiynol mewn cerddoriaeth.  Mae Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun a Gorllewin Cymru yn gwerthfawrogi y cyfraniad gwerthfawr â wneir gan Gymdeithas Gerddoriaeth Trefdraeth i fywyd cerddorol yr ardal.

Tickets ¦ Tocynnau: £12    16 - 25: £5    Under 16 ¦ Dan 16: £1

Newport Music Society Friends ¦ Ffrindiau Gymdeithas Gerdd Trefdraeth: £5