© Fishguard and West Wales International Music Festival 2020

Thursday 30 July  ¦  Nos Iau 30 Gorffenaf   7.30 pm

St David's Cathedral  ¦  Eglwys Gadeiriol Tyddewi

National Youth Orchestra of Wales

Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Bowden                Three Interludes

Humperdinck       Hänsel und Gretel Suite

                              Interval  ¦  Egwyl

Maconchy            Nocturne for Orchestra

Prokofiev              Excerpts from Cinderella Suites Nos. 1 and 3

"The orchestra rose to the challenges [of an ambitious programme] with wonderful aplomb."    Art Scene in Wales

Front Nave ¦ Seddau Blaen: £25    Rear Nave ¦ Seddau Cefn: £20

N & S Aisles ¦ Seddau ar yr ochrau: £15    16 - 25: £5    Under 16 ¦ Dan 16: £1

Festival bus:  Cardigan, Newport, Dinas, Fishguard, Goodwick   £5

Bws yr Ŵyl:  Aberteifi, Trefdraeth, Dinas, Abergwaun, Wdig   £5