Saturday 24 July ¦ Dydd Sadwrn 24 Gorffennaf   10.00 am

Town Hall, Fishguard  ¦  Neuadd y Dref, Abergwaun

Saints and Stones  1

Local historian Richard Davies leads a guided tour of four of North Pembrokeshire’s many fascinating churches and chapels.  On the coach on the way to each location, Richard will introduce you to the building and the history of the site as a place of worship.  Young musicians will perform as you explore the interiors of the churches and their surroundings.

The tour will set off from Fishguard Town Hall at 10am and call at St Cwrda’s Church, Jordanston; St Rhian’s Church, Llanrhian; Capel Bach, Trefin; St Nicholas Church, returning to Fishguard Square at about 2pm.

Seintiau a Meini  1

Bydd yr hanesydd lleol, Richard Davies, yn arwain taith o gwmpas pedair o eglwysi a chapeli hynod Gogledd Penfro.  Ar y ffordd i bob lleoliad, fe fydd Richard yn eich cyflwyno chi i hanes yr addoldai a’u safleoedd. Cyflwynir datganiadau gan gerddorion ifainc wrth i chi archwilio tu fewn a thu fas yr eglwysi.

Bydd y daith yn cychwyn o Neuadd y Dref, Abergwaun am 10am ac yn galw yn Eglwys Sant Cwrda, Trefwrdan; Eglwys Sant Rhian, Llanrhian; Capel Bach, Trefin; Eglwys Tremarchog, gan ddychwelyd i Sgwâr Abergwaun tua 2pm y prynhawn.

dewi-sant-3.jpg

Tickets ¦ Tocynnau: £15    16 - 25: £5    Under 16 ¦ Dan 16: £1