© Fishguard and West Wales International Music Festival 2020

Wednesday 22 July ¦ Dydd Mercher 22 Gorffenaf   10.00 am

Town Hall, Fishguard  ¦  Neuadd y Dref, Abergwaun

Saints and Stones

Local historian Richard Davies leads a guided, musical tour of four of North Pembrokeshire’s many fascinating churches and chapels.  On the coach on the way to each location, Richard will introduce you to the building and the history of the site as a place of worship.  Young musicians will perform as you explore the interiors of the churches and their surroundings.

The tour will set off from Fishguard Town Hall at 10am and return to Fishguard Square at approximately 2pm.

Seintiau a Meini

Bydd yr hanesydd lleol, Richard Davies, yn arwain taith gerddorol o gwmpas pedair o eglwysi a chapeli hynod Gogledd Penfro.  Ar y ffordd i bob lleoliad, fe fydd Richard yn eich cyflwyno chi i hanes yr addoldai a’u safleoedd. Cyflwynir datganiadau gan gerddorion ifainc wrth i chi archwilio tu fewn a thu fas yr eglwysi.

Bydd y daith yn cychwyn o Neuadd y Dref, Abergwaun am 10am ac gan ddychwelyd i Sgwâr Abergwaun tua 2pm.

Tickets ¦ Tocynnau: £15    16 - 25: £5    Under 16 ¦ Dan 16: £1