Wednesday 21 July  ¦  Nos Fercher 21 Gorffennaf   7.30 pm

St David's Cathedral  ¦  Eglwys Gadeiriol Tyddewi

   Only  Boys  Aloud  Academi  and  OBA West  Wales   

OBA1©Sian_Trenberth_Photography.jpg

Only Boys Aloud has made a huge impact on the cultural life of Wales since its first concert at the National Eisteddfod in 2010.  This concert features the 2022 OBA Academi and the first ever public performance of the new OBA West Wales hub.  The OBA Academi is an annual residency for 36 of the older boys from across Wales to work on advanced male choral music.  This year’s repertoire includes Gregorian plainsong, contemporary choral music and musical theatre sung in a variety of languages including Icelandic and Urdu.

Mae Only Boys Aloud wedi creu gryn argraff ar fywyd celfyddydol Cymru ers y cyngerdd cyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol 2010.  Bydd y cyngerdd hwn yn cynnwys perfformiad gan Academi OBA yn ogystal â pherfformiad cyhoeddus cynta erioed o OBA Gorllewin Cymru.  Ma Academi OBA yn gwrs preswyl blynyddol ar gyfer 36 o fechgyn hŷn o Gymru benbaladr a ddȏnt ynghŷd i weithio ar gerddoriaeth corawl  sylweddol ar gyfer y cyfrwng. Bydd y rhaglen eleni yn cynnwys plaengan Gregoraidd, cerddoriaeth gyfoes a chaneuon sioe gerdd  â genir mewn sawl iaith gan gynnwys Islandeg ac Wrdw.

Front Nave ¦ Seddau Blaen: £25    Rear Nave ¦ Seddau Cefn: £20    N & S Aisles ¦ Seddau ar yr ochrau: £15

Festival bus:  Cardigan, Newport, Dinas, Fishguard, Goodwick   £5

Bws yr Ŵyl:  Aberteifi, Trefdraeth, Dinas, Abergwaun, Wdig   £5

Photos:  Sian Trenberth Photography