© Fishguard and West Wales International Music Festival 2020

Wednesday 22 July  ¦  Nos Fercher 22 Gorffennaf   7.30 pm

St David's Cathedral  ¦  Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Only Boys Aloud

Programme to be confirmed

Front Nave ¦ Seddau Blaen: £25    Rear Nave ¦ Seddau Cefn: £20    N & S Aisles ¦ Seddau ar yr ochrau: £15

Festival bus:  Cardigan, Newport, Dinas, Fishguard, Goodwick   £5

Bws yr Ŵyl:  Aberteifi, Trefdraeth, Dinas, Abergwaun, Wdig   £5

Photos:  Sian Trenberth Photography