top of page

Generously supported by

Sunday 20 August  ¦  Dydd Sul 20 Awst   12.00 am    Twr y Felin, St Davids ¦ Tyddewi

Artists featured in the book 'HON' will be presenting images and talking about their particular way of viewing Wales through their artworks

Bydd artistiaid sy'n cael sylw yn y llyfr 'HON' yn cyflwyno delweddau ac yn siarad am eu ffordd arbennig o wylio Cymru trwy eu gweithiau celf.

All the artists in HON have  ‘arrived’ in the sense that they have known what it is to see better and allowed us as viewers to open our eyes. Their contributions have given us a depth of understanding of their aspirations and achievements, their social and political beliefs and struggles as well as a continued curiosity for new ventures.

Menna Elfyn, Professor Emerita, University of Wales, Trinity St David

Publisher: Ali Anwar, The H’mm Foundation.

Gellid dweud fod pob artist yn y gyfrol hon wedi ‘cyrraedd’ yn yr ystyr eu bod wedi profi beth yw gweld yn well gan ganiatau i ni fel gwylwyr fod yn llygad-agored.  Cyfleir yn eu cyfraniadau ddyfnder dealltwriaeth o’u dyheadau a’u gorchestrion, eu credoau cymdeithasol a gwleidyddol a’u brwydrau, ynghyd a’r chwilfrydedd at fentrau newydd.

 

Menna Elfyn, Athro Emerita, Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant

Cyhoeddwyr: Ali Anwar, The H’mm Foundation.

Tickets ¦ Tocynnau: £15    12 - 17: £5    5 - 11: £1

Complimentary tea and coffee will be available on arrival, courtesy of Twr y Felin.

Ticket holders will be entitled to a 10% discount on the price of lunch or afternoon tea on the day of the event.  Please contact Twr y Felin directly to make your reservation for lunch or tea quoting your TicketSource booking reference number.

bottom of page