DSCF2404.jpeg
logo-3.png

Cerddorfa WNO Orchestra

Saturday 15 January  ¦  Dydd Sadwrn 15 Ionawr   2.30 pm

St David's Cathedral  ¦  Eglwys Gadeiriol Tyddewi

1pVWGbw8.jpg

Isabelle Peters

soprano

WNO.jpg

David Adams

cyngerddfeistr ¦ concert master

unnamed.jpg

Adam Gilbert

tenor

Return to Vienna  ¦  Dychwelyd i Fienna

WNO Orchestra is delighted to be back on stage, presenting its sparklingly successful, and well-travelled, new year’s concert.  Under the direction of Leader and Concertmaster David Adams, the Orchestra, joined by WNO Associate Artists, will welcome in 2022 with a rousing programme of waltzes, polkas and maybe even a few surprises.  Join us for this toe-tapping concert of Strauss, Lehár and so much more - what better way to kick off the new year?

Mae Cerddorfa WNO yn falch iawn o fod yn ôl ar y llwyfan, gan gyflwyno ei chyngerdd blwyddyn newydd hynod o lwyddiannus, sydd wedi teithio’n helaeth. O dan arweiniad y Blaenwr a'r Cyngerddfeistr David Adams, bydd y Gerddorfa, ynghyd ag Artistiaid Cyswllt WNO, yn croesawu 2022 gyda rhaglen gyffrous o walsiau, polcas ac efallai hyd yn oed ambell syrpreis. Ymunwch â ni ar gyfer y noson fywiog hon o Strauss, Lehár a chymaint mwy – pa ffordd well i gychwyn y flwyddyn newydd?

Front Nave ¦ Seddau Blaen: £25,   Rear Nave ¦ Seddau Cefn: £20,   Aisles ¦ Seddau ar yr ochrau: £15,   16 - 25: £5,   Under ¦ Dan 16: £1

Festival bus:  Cardigan, Newport, Dinas, Fishguard, Goodwick   £5  ¦  Bws yr Ŵyl:  Aberteifi, Trefdraeth, Dinas, Abergwaun, Wdig   £5

Johann Strauss II      Der Zigeunerbaron: Overture

Johann Strauss II      Der Zigeunerbaron: Act II duet 'Wer uns Getraut'

Johann Strauss II      Der Zigeunerbaron: Act I aria 'Ja, das Schreiben und das Lesen'

Johann Strauss II      Der Zigeunerbaron: Act III 'Einzugmarsch'

Johann Strauss II      Myrthenblüten, Walzer, Op 395

Johann Strauss II      Im Krapfenwald'l, Polka francaise, Op 336

                                 Egwyl  ¦  Interval

Josef Strauss            Plappermäulchen, Polka schnell, Op 245

Erich Korngold         Straussian, Polka - Mazurka - Waltz

Josef Strauss           Moulinet-Polka francaise, Op 57

Johann Strauss II     Die Fledermaus: Act II No.8 'Mein Herr Marquis

Johann Strauss II      Seid Umschlungen, Millionen! Walzer, Op 443

Franz Léhar               Die Lustige Witwe: Act III No.15 'Lippen schweigen'

Johann Strauss II      An der schönen blauen Donau, Op 314  (Blue Danube Waltz)

Johann Strauss I       Radetzky March, Op 228

ImageHandler.ashx.png

Front Nave ¦ Seddau Blaen: £25,  Rear Nave ¦ Seddau Cefn: £20,  Aisles ¦ Seddau ar yr ochrau: £15,  16 - 25: £5,  Under ¦ Dan 16: £1

Festival bus:  Cardigan, Newport, Dinas, Fishguard, Goodwick £8  ¦  Bws yr Ŵyl:  Aberteifi, Trefdraeth, Dinas, Abergwaun, Wdig £8