top of page

Wednesday 31 August  ¦  Dydd Mercher 31 Awst   10.00 am

Departing fromTown Hall, Fishguard  ¦  Yn ymadael o Neuadd y Dre, Abergwaun

Saints and Stones

Local historian Richard Davies leads a guided tour of four of North Pembrokeshire’s many fascinating churches and chapels.  On the coach on the way to each location, Richard will introduce you to the building and the history of the site as a place of worship.  Members of the Marian Consort will perform as you explore the interiors of the churches and their surroundings.

The tour will set off from Fishguard Bus Station at 10am and call at St Cwrda’s Church, Jordanston; St Rhian’s Church, Llanrhian; Capel Bach, Trefin; St Nicholas Church, returning to Fishguard Square at about 2pm.

Marian Consort - A.jpg

Seintiau a Meini    Bydd yr hanesydd lleol, Richard Davies, yn arwain taith o gwmpas pedair o eglwysi a chapeli hynod Gogledd Penfro.  Ar y ffordd i bob lleoliad, fe fydd Richard yn eich cyflwyno i hanes yr addoldai a’u safleoedd. Cyflwynir datganiadau gan aelodau’r Marian Consort wrth i chi edrych o amgylch yr eglwysi.

Bydd y daith yn cychwyn o'r Orsaf Bysiau yn Abergwaun am 10am ac yn galw yn Eglwys Sant Cwrda, Trefwrdan; Eglwys Sant Rhian, Llanrhian; Capel Bach, Trefin; Eglwys Tremarchog, gan ddychwelyd i Sgwâr Abergwaun tua 2pm y prynhawn.

Tickets ¦ Tocynnau: £18    16 - 25: £5    Under 16 ¦ Dan 16: £1

Photo: Nick Rutter

bottom of page