top of page

Fishguard and West Wales International Music Festival wishes to recruit new trustees. We are especially interested in hearing the voices of people currently under-represented on the Board, younger people and especially those with expertise in marketing and fundraising.

 

If you would like to be considered for membership of our Board of Trustees, please send a short letter introducing yourself to our Chairman, Elizabeth Morris at e_morris269@outlook.com.

Closing date: 03/01/2022

Mae Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun a Gorllewin Cymru yn chwilio am ymddiriedolwyr ychwanegol. Mae gennym ddiddordeb arbennig i glywed lleisiau rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar y Bwrdd, pobl iau, ac yn enwedig rhai ag arbenigrwydd mewn marchnata a chodi arian.

 

Anfonwch lythyr byr yn cyflwyno eich hun, os gwelwch yn dda at ein Cadeirydd, Elizabeth Morris e_morris269@outlook.com

Dyddiad cau 03/01/2022

bottom of page