Fishguard and West Wales

International Music Festival

2021

Gŵyl Gerdd Ryngwladol

Abergwaun a Gorllewin Cymru

Tickets will be on sale from 09:00 on Monday 26th July 2021.  We will make as many tickets available as possible, subject to Welsh Government COVID restrictions.  PLEASE NOTE: Where two or more tickets are purchased as part of a single booking, it will be assumed that all the ticket-holders included in that booking are able to sit together as a permitted group under the regulations, and seats will be allocated accordingly.

Bydd tocynnau ar werth am 9 y bore 26ain Gorffennaf 2021.  Byddwn yn sicrhau fod cymaint ar gael â sy’n bosib o dan gyfyngiadau COVID y Llywodraeth. Nodir os gwelwch yn dda: os ydych yn prynu dau neu fwy o docynnau yn yr un archebiad byddwn yn cymryd yn ganiataol fod y bobol yn cael eistedd gyda’u gilydd yn ol y rheoliadau a dosbarthir y seddau felly.