top of page
iStock-1226410332.jpg

2024

The 2024 Festival will take place from Thursday 18th July to Wednesday 31st July.  Details of programmes and tickets will be published here soon.  In the meantime, you can take a look back at the world-class concerts that audiences enjoyed in 2023 by clicking  

Cynhelir Gŵyl 2024 rhwng dydd Iau 18 Gorffennaf a dydd Mercher 31 Gorffennaf. Bydd manylion rhaglenni a thocynnau yn cael eu cyhoeddi yma yn fuan.  Yn y cyfamser, gallwch edrych yn ôl ar y cyngherddau o safon fyd-eang y cafodd cynulleidfaoedd fwynhau yn 2023 trwy glicio yma 

bottom of page