top of page

Photo: MaFelipe

Cysylltwch â ni:

Cyfarwyddwr Artistig:   Gillian Green MBE

Cadeirydd Ymddiriedolwyr:   Keith Bartlett

Swyddfa’r Ŵyl:

71 Y Stryd Fawr

Abergwaun SA65 9AW

Ffôn:    +44 (0) 7941 510889

Ebost:  contact@fishguardmusicfestival.com

Rhif Cwmni:  02034446     Rhif Elusen:  517957

Success! Message received.

Tanysgrifiwch i’n rhestr e-bost er mwyn derbyn newyddion ynglŷn â dyddiadau’r Ŵyl, rhaglenni a materion o ddiddordeb cyn gynted ag y byddan nhw ar gael.  Wrth danysgrifio i’r rhestr bostio uniongyrchol, fe dderbyniwch gopi o bamffled yr Ŵyl cyn gynted ag y bydd wedi’i argraffu.  Cliciwch                  i ddewis y tanysgrifiad/au o’ch dewis chi.

Cedwir eich manylion yn ddiogel ac yn gyfrinachol er mwyn cyd-fynd â’n Polisi Preifatrwydd a welir 

Gallwch ddileu’r tanysgrifiad drwy glicio ar y ddolen gyswllt ar waelod ein e-byst.

DIM OND GYDA'CH CEFNOGAETH CHI Y GALLWN BARHAU DDOD Â CHERDDORIAETH O'R SAFON UCHAF I OGLEDD PENFRO.

DEWCH YN GYFAILL NEU NODDWR I’R ŴYL

i dderbyn blaenoriaeth wrth archebu tocynnau a hefyd, fel noddwr, i sicrhau seddau cadw.  Cliciwch 

RHODDION UNIGOL

Gellir rhoi rhodd ar unrhyw adeg ac wrth archebu ar-lein neu dros y ffôn. Dylid gwneud sieciau yn daladwy i Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun a’u hanfon i Swyddfa’r Ŵyl.  Gweler y cyfeiriad uchod.

Pan fyddwch yn gwneud cyfraniad o unrhyw fath, a fyddech mor garedig ag ystyried defnyddio'r cynllun Rhodd Cymorth. Mae hwn yn ein galluogi i hawlio 25c am bob punt a roddir, heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Gallwch lenwi'r ffurflen Rhodd Cymorth yn gyflym ac yn hwylus yma:

Ceir crynodeb o reolau Rhodd Cymorth y DU 

bottom of page