top of page

Dim ond gyda'ch cefnogaeth chi y gallwn barhau i ddod â cherddoriaeth o'r safon uchaf i Orllewin Cymru.

DEWCH YN GYFAILL NEU NODDWR I’R ŴYL

i dderbyn blaenoriaeth wrth archebu tocynnau a hefyd, fel noddwr, i sicrhau seddau cadw

Dewiswch un o’r cysylltiadau isod i ymuno ac i sefydlu debyd uniongyrchol yn gyflym ac yn hwylus.

NODDWCH GYNGERDD

Rydym yn hapus i ddod i gytundeb gydag unigolion, grwpiau neu fusnesau.  Mae cyfleoedd ar gael o ran manteision hael a hysbysebu wrth i chi noddi rhan neu ddigwyddiad cyfan.

Cydnabyddir pob Noddwr a Chyfaill ar wefan yr ​Ŵyl ac yn rhaglen pob cyngerdd, hynny yw, os na fydd y Noddwr/Cyfaill am fod yn ddi-enw.

GWNEWCH GYFRANIAD     

Gellir anfon cyfraniadau ar unrhyw adeg wrth archebu ar-lein, neu ffonio, neu drwy’r post. Neu, gallwch anfon siec yn daladwy i Gŵyl Gerdd Abergwaun Ltd i

Swyddfa’r Ŵyl, 71 Y Stryd Fawr, Abergwaun, SA65 9AW

Gwerthfawrogwn gyfraniadau’r Cyfeillion, Cefnogwyr a’r Noddwyr a enwir isod a’r rhai sy’n dymuno bod yn ddienw.

Ni fyddai’n bosibl i ni lwyfanu’r Ŵyl heb eu cefnogaeth.

N O D D W Y R

C Y F E I L L I O N

Alison Ball

Mr Keith Bartlett

Libby Bennett

Anne-Marie Beseke

Elspeth Cotton

Eurian Davies

Martin Drew

Sara Forman

Sally Francis

Joanna and John French

Gillian Green

Martyn and Sue Green

Eifion and Amanda Griffiths

Katherine Hamilton

Mr T J D and Mrs A J Lewis

Michael and Mónica Molloy

Elizabeth Morris

Richard and Diana Beattie

Susanna Capon

Marilyn and Alun Edwards

Dr Imogen Evans

Patricia Gibby

Llewela Harries

Peter and Janet Harwood

Chris Hewitt

Rachel Hudson

Myles Huthwaite

Gordon James

John Jennings

Pam and John Jeremy

Helena and David Lewis

David Onllwyn-Jones and John Birch

Michael and Gillian Prager

Menna Richards

Pauline Ruth

Bryan and Carla Stevens

Martin and Sue Whitbread

Sally Williams

Peter and Andrea Lilley

Carolyn Maddocks

Pam Mahoney

Paul Anthony Moore

Edward and Karin Morris

Patricia Peake

Alan and Terryl Read

Moyra Skenfield

Dick and Diana Stockford

Jeanette Sudbury RD, ARSM

Michael Thurgur

Owen and Mair Williams

Graham Wilson

Professor Pat and Professor Lionel Caplan

Revd Canon and Mrs Jeremy Martineau 

Jil Matheson DCB FAcSS and Alan Marsh OBE

Bridget Gilfillan Upton and Suzanne Rees Glanister

funding_new.jpg
TY-CERDD-LOGO-e1527539930890.png
WS-LOGO.png
New logo Transparent.png
Tregwynt logo.png
th-3.jpeg
th-4.jpeg
bottom of page