top of page
Page F N-B.jpg

Aoife Ní Bhriain  violin

Catrin Finch  harp ¦ telyn

Capel Bethel, Abergwaun  ¦  Fishguard  SA65 9LD

Wednesday 31 July  ¦  Nos Fercher 31 Gorffennaf   7.30 pm

A SPELLBINDING COLLABORATION BETWEEN TWO MUSICAL POWERHOUSES.

Dublin native Aoife Ní Bhriain is one of Ireland's foremost traditional fiddle players and a classical violinist of international stature who commands both the classical world and her Irish traditional heritage. From across the Irish Sea and the west coast of Wales, harpist Catrin Finch has also built an impressive classical career and ventured into uncharted musical territory, most notably through her award-winning international collaborations.

Finch and Ní Bhriain create a spellbinding musical dialogue where traditional and contemporary elements converge in a breathtaking celebration of musical synergy, taking listeners on a captivating journey on the wings of the bees across the Irish Sea, inspired by the cultures of their home countries.

CYDWEITHREDIAD SYFRDANOL RHWNG DAU DALENT CERDDOROL ARUTHROL.

Mae Aoife Ní Bhriain, sy’n hanu o Ddulyn, yn un o ffidlwyr traddodiadol mwyaf blaenllaw Iwerddon ac yn feiolinydd clasurol o statws rhyngwladol sy’n feistrolgar ym maes cerddoriaeth glasurol a cherddoriaeth ei threftadaeth draddodiadol Wyddelig. Ar draws Môr Iwerddon, ar arfordir gorllewinol Cymru, mae’r delynores Catrin Finch hefyd wedi llunio gyrfa glasurol drawiadol ac wedi mentro i dir cerddorol newydd, yn fwyaf nodedig trwy ei chydweithrediadau rhyngwladol gwobrwyedig.

Mae Finch a Ní Bhriain yn creu deialog gerddorol swynol lle mae elfennau traddodiadol a chyfoes yn dod at ei gilydd mewn dathliad syfrdanol o gydweithrediad cerddorol, gan dywys gwrandawyr ar daith hudolus ar adenydd y gwenyn ar draws Môr Iwerddon, wedi’i hysbrydoli gan ddiwylliannau eu dwy wlad enedigol.

Tickets ¦ Tocynnau:    £20    12 - 17 yrs: £5    5 - 11 yrs: £1

bottom of page