top of page

Darllenwch grynodeb o reolau Rhodd Cymorth y DU

Gŵyl Gerd Abergwaun
Datganiad Rhodd Cymorth
1. Fy mod am i bob cyfraniad a wneuthum ers Ionawr 1af 2019 ac i bob cyfraniad a wnaf yn y dyfodol i Ŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun a Gorllewin Cymru fod yn Rhodd Cymorth.
2. Rwyf yn drethdalwr yn y DU a bydd y swm o dreth incwm neu dreth ar enillion cyfalaf a dalwyd gennyf neu a daler gennyf yn gyfartal â’r swm o dreth adferadwy.

Rhowch wybod i Ŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun a Gorllewin Cymru os gwelwch yn dda os:

1.  Ydych am ddiddymu’r datganiad hwn

2.  Ydych am newid eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost neu rif ffȏn.

3.  Nad ydych yn talu treth incwm neu dreth ar enillion cyfalaf.

Diolch!

bottom of page