top of page
Kosmos 1.jpeg

K  O  S  M  O  S

Harriet Mackenzie  violin    Meg Hamilton  viola    Milos Milivojevic  accordion

Photo: Pierre Marcar

Friday 1 September  ¦  Nos Wener 1 Medi   7.30 pm

Kosmos Ensemble is re-defining the relationship between classical and world music.  The trio has twice been winners of 'Selected Artists' by the Making Music organisation and has gathered accolades from all over the world.  United by a shared passion for improvisation, music from around the globe as well as the rigours of classical training, each member of Kosmos is an international soloist in their own right and brings individual flavour to the group.  Kosmos recently released their third album on the Nimbus Label to critical acclaim.

Ail ddiffinia’r Kosmos Ensemble y berthynas rhwng cerddoriaeth glasurol a cherddoriaeth byd.  Bu’r triawd yn fuddugol ddwy waith yn y gystadleuaeth ‘Selected Artists’ a drefnir gan y mudiad ‘Making Music’ gan dderbyn clod o bedwar ban byd.  Mae pob aelod o Kosmos yn unawdydd rhyngwladol yn ei rhinwedd ei hun.  Fe’u hunir gan frwdfrydedd am weithiau byrfyfyr, am gerddoriaeth o bob cwr o’r byd ac am drylwyredd hyfforddiant clasurol.  Yn ddiweddar, rhyddhaoddd Kosmos eu trydydd albwm ar label ‘Nimbus’ gan dderbyn canmoliaeth gan y beiriniaid.

“... telepathic rapport, dazzling virtuosity, serious scholarship, intellectual curiosity and impeccable musicianship.  I defy you not to be mesmerised."   The Times

“Revelatory ... their wild synthesis of tango arrangements, Jewish folk songs, Leonard Bernstein riffs and improvised takes on Vaughan Williams was an unexpected gift: brilliantly done with style and spunk.”

The Telegraph

Tickets ¦ Tocynnau: £18    12 - 17: £5    5 - 11: £1

Tickets for this concert are available via the Theatr Gwaun website.  Please click below to be connected.

Mae tocynnau ar gyfer y cyngerdd hwn ar gael drwy wefan Theatr Gwaun. Cliciwch isod os gwelwch yn dda.

TICKETS ¦ TOCYNNAU
bottom of page