top of page
iStock-1302462368.jpg

Musicians of Royal Welsh College of Music and Drama

Cerddorion Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

​Welsh Composers' Anniversary Celebration

Penblwyddi Cyfansoddwyr Cymreig

Book a pre-concert supper in The Orangery                                Call 01239 841387 to make your reservation

Tuesday 29 August  ¦  Nos Fawrth 29 Awst   7.30 pm             Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen

Led by Zoe Smith (Head of Postgraduate Studies, Music), the Royal Welsh College of Music and Drama pay tribute to two great Welsh composers of the 20th century in this year of significant anniversaries for both: David Vaughan Thomas (150 years) and David Harries (90 years).

 

Dan arweiniad Zoe Smith (Pennaeth Astudiaethau Ôl-raddedig, Cerddoriaeth), mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn talu teyrnged i ddau gyfansoddwr Cymreig mawr yr 20fed ganrif yn y flwyddyn hon o ben-blwyddi arwyddocaol i’r ddau: David Vaughan Thomas (150 mlynedd) a David Harries (90 mlynedd).

David Harries

David Vaughan Thomas

David Harries

David Vaughan Thomas

David Harries

David Vaughan Thomas

Nocturne for Piano Trio

Three songs from 'Seven Songs':  'Y Nos'

                                                             'Claddu'r Bardd o Gariad

                                                             'Miwsig'

Piano Sonata No.2  (Festival commission 1986)

Interval ¦ Egwyl

Allegro Vivace and Romanza for solo piano

Three Songs of Wilfred Owen  (Festival commission 1993)

Piano Trio

TICKETS ¦ TOCYNNAU

Tickets ¦ Tocynnau: £15    12 - 17: £5    5 - 11: £1

bottom of page