top of page

Saints and Stones Tour

with ¦ gyda  Reverend Richard Davies

Tuesday 22 August  ¦  Dydd Mawrth 22 Awst   10.00 am

Local historian Richard Davies leads a guided tour of four of North Pembrokeshire’s many fascinating churches and chapels.  On the coach on the way to each location, Richard will introduce you to the building and the history of the site as a place of worship.  Students from the Royal Welsh College of Music and Drama will perform as you explore the interiors of the churches and their surroundings.

The tour will set off from Fishguard Bus Station at 10am and call at Penybont Chapel, Wolfscastle; St Michael's Church, Rudbaxton; St Mary's Church, Spittal; St Giles Church, Letterston, returning to Fishguard Bus Station at about 2pm.

Bydd yr hanesydd lleol, Richard Davies, yn arwain taith o gwmpas pedair o eglwysi a chapeli hynod Gogledd Penfro.  Ar y ffordd i bob lleoliad, fe fydd Richard yn eich cyflwyno i hanes yr addoldai a’u safleoedd.  Bydd myfyrwyr o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn perfformio wrth i chi archwilio tu fewn yr eglwysi a’u hamgylchoedd.

Bydd y daith yn cychwyn o'r Orsaf Bysiau yn Abergwaun am 10am ac yng galw yng Nghapel Penybont, Casblaidd; Eglwys St MIchael, Rudbaxton; Eglwys Sant Fair, Spittal; Eglwys Sant Giles, Treletert gan ddychwelyd I Orsaf Bysiau yn Abergwaun tua 2pm y prynhawn.

Tickets ¦ Tocynnau: £18    12 - 17: £5    5 - 11: £1

TICKETS ¦ TOCYNNAU
bottom of page