top of page
Page Bye and Henshaw.jpg

Free entry  ¦  Mynediad am ddim

Saturday 27 July  ¦  Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf

Lower Town Quay  ¦  Cei Abergwaun  SA65 9NB    9.00 am

Seth Bye is a composer, fiddle player and educator, recently heard on BBC Radio 2, 3, 4, 6 Music and BBC World Service. He has performed in venues including the Royal Albert Hall, Cecil Sharp House and the Alexander Stadium.

Specialising in traditional music styles, Seth tours with Filkin’s Music and The Destroyers. He has also toured with Giffords Circus, performing on fiddle, banjo and accordion. 
 

Seth’s music is inspired by his ever-changing surroundings, as he explores the canals of England on a live-aboard narrowboat. He has recently been featured in The Times, the i and on BBC News, following an 870 mile foot-powered-tour with Filkin’s Drift.

Mae Seth Bye yn gyfansoddwr, yn ffidlwr ac yn addysgwr, a glywyd yn ddiweddar ar BBC Radio 2, 3, 4, 6 Music a BBC World Service. Mae wedi perfformio mewn lleoliadau gan gynnwys y Royal Albert Hall, Cecil Sharp House a Stadiwm Alexander.

 

Yn arbenigo mewn arddulliau cerddoriaeth draddodiadol, mae Seth yn teithio gyda Filkin’s Music a The Destroyers. Mae hefyd wedi teithio gyda Giffords Circus, gan berfformio ar ffidil, banjo ac acordion.

 

Mae cerddoriaeth Seth wedi’i hysbrydoli gan ei amgylchoedd sy’n newid yn barhaus, wrth iddo archwilio camlesi Lloegr ar gwch cul byw. Mae wedi cael sylw yn ddiweddar yn The Times, yr i ac ar BBC News, yn dilyn taith 870 milltir ar droed gyda Filkin’s Drift.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alex's playing incorporates a huge range of styles and genres, from classical, funk, folk and jazz, right the way to samba, all of which he enjoys equally. Playing multiple styles of music means that Alex ends up using a whole host of instruments including marimba, cajon, timpani, bodhran, bata and many more.

Alex was junior organ scholar at Wells Cathedral School before joining college as a percussionist. In his spare time he enjoys delving deep into the world of cinematography.

Mae chwarae Alex yn ymgorffori amrywiaeth enfawr o arddulliau a genres, o'r clasurol, ffync, gwerin a jazz, yr holl ffordd i samba, ac mae'n mwynhau pob un ohonynt yn gyfartal. Mae chwarae sawl arddull o gerddoriaeth yn golygu bod Alex yn y diwedd yn defnyddio llu o offerynnau gan gynnwys marimba, cajon, timpani, bodhran, bata a llawer mwy.

 

Bu Alex yn astudio’r organ yn Ysgol Gadeirlan Wells cyn astudio offerynnau taro yn y Royal Birmingham Conservatoire. Yn ei amser hamdden mae'n mwynhau treiddio'n ddwfn i fyd sinematograffi.

bottom of page