top of page
piano-keys_edited.jpg

RHAGLEN  2024

Cliciwch am fanylion y rhaglen a thocynnau   ⬇︎

18 Gorff

19 Gorff

21 Gorff

22 Gorff

22 Gorff

23 Gorff

24 Gorff

25 Gorff

26 Gorff

27 Gorff

27 Gorff

27 Gorff

28 Gorff

29 Gorff

30 Gorff

31 Gorff

23 Awst

30 Awst

Neuadd Goffa Trefdraeth

Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen

Lleoliadau amrywiol

Capel Bethel, Abergwaun

Lleoliadau amrywiol

Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen

Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen

Capel Bethel, Abergwaun

Cei Abergwaun

Oriel y Parc, Tyddewi

Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Twr y Felin, Tyddewi

Theatr Gwaun, Abergwaun

Theatr Gwaun, Abergwaun

Capel Bethel, Abergwaun

Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Ar gyfer cyngherddau yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi, bydd gwasanaeth bws yr Ŵyl sy’n dychwelyd yn galw yn Aberteifi (Sgwâr Finch), Sgwâr Trefdraeth, Dinas, (Tŷ Kiel), Abergwaun ac Wdig. Gellir archebu tocynnau bws wrth archebu tocynnau cyngerdd.

bottom of page