top of page

Photo: Volkankovancisoy

Newport Music Society and

Young Music Makers of Dyfed

Cymdeithas Gerdd Trefdraeth

a Cerddorion Ifanc Dyfed

Monday 21 August  ¦  Nos Lun 21 Awst   7.30 pm    Capel Ebeneser, Trefdraeth  ¦  Newport

This concert, co-presented with Newport Music Society and Young Music Makers of Dyfed showcases some of the finest young musicians in the area and has become an intrinsic part of the festival. Over the years, several musicians who have performed at this event have gone on to have professional careers in music.

Cyflwynir y cyngerdd hwn ar y cyd gyda Cymdeithas Gerddoriaeth Trefdraeth a Cerddorion Ifanc Dyfed ac erbyn hyn mae’n rhan anatod o’r Ŵyl. Rhoddir llwyfan i rai o gerddorion ifainc mwyaf disglair yr ardal a dros y blynyddoedd mae nifer o’r cerddorion fu’n perfformio yn y cyngerdd hwn wedi mynd ymlaen i ddilyn gyrfaoedd proffesiynol mewn cerddoriaeth.

Tickets ¦ Tocynnau: £12    12 - 18: £5    Under 12 ¦ Dan 12: £1

Anchor 1
bottom of page