top of page

Photo: Volkankovancisoy

Newport Music Society presents

Young Music Makers of Dyfed

Cymdeithas Gerdd Trefdraeth yn cyflwyno Cerddorion Ifainc Dyfed

Monday 21 August  ¦  Nos Lun 21 Awst   7.30 pm    Capel Ebeneser, Trefdraeth  ¦  Newport

This concert, co-presented with Newport Music Society and Young Music Makers of Dyfed showcases some of the finest young musicians in the area and has become an intrinsic part of the festival. Over the years, several musicians who have performed at this event have gone on to have professional careers in music.

Cyflwynir y cyngerdd hwn ar y cyd gyda Cymdeithas Gerddoriaeth Trefdraeth a Cerddorion Ifainc Dyfed ac erbyn hyn mae’n rhan anatod o’r Ŵyl. Rhoddir llwyfan i rai o gerddorion ifainc mwyaf disglair yr ardal a dros y blynyddoedd mae nifer o’r cerddorion fu’n perfformio yn y cyngerdd hwn wedi mynd ymlaen i ddilyn gyrfaoedd proffesiynol mewn cerddoriaeth.

TICKETS ¦ TOCYNNAU

Tickets ¦ Tocynnau: £12    12 - 17: £5    5 - 11: £1

bottom of page