top of page

Newport Music Society presents

Young Music Makers of Dyfed

Cymdeithas Gerdd Trefdraeth yn cyflwyno Cerddorion Ifainc Dyfed

Newport Memorial Hall  ¦  Neuadd Goffa Trefdraeth  SA42 0TD

Thursday 18 July  ¦  Nos Iau 18 Gorffennaf   7.30 pm

This concert, co-presented with Newport Music Society and Young Music Makers of Dyfed showcases some of the finest young musicians in the area and has become an intrinsic part of the festival. Over the years, several musicians who have performed at this event have gone on to have professional careers in music.

Cyflwynir y cyngerdd hwn ar y cyd gyda Cymdeithas Gerddoriaeth Trefdraeth a Cerddorion Ifainc Dyfed ac erbyn hyn mae’n rhan anatod o’r Ŵyl. Rhoddir llwyfan i rai o gerddorion ifainc mwyaf disglair yr ardal a dros y blynyddoedd mae nifer o’r cerddorion fu’n perfformio yn y cyngerdd hwn wedi mynd ymlaen i ddilyn gyrfaoedd proffesiynol mewn cerddoriaeth.

Please note that the few parking spaces available at Newport Memorial Hall are reserved for disabled audience members.  If you would like to book a disabled parking space, please call 07941 510889 for assistance.  The nearest car park is located in Long Street which is just a few minutes' walk away.  Payment may be made by cash or card.

Sylwch fod yr ychydig fannau parcio sydd ar gael yn Neuadd Goffa Trefdraeth wedi’u cadw ar gyfer aelodau anabl o’r gynulleidfa yn unig. Os hoffech archebu lle parcio i bobl anabl, ffoniwch 07941 510889 am gymorth. Mae’r maes parcio agosaf wedi’i leoli yn y Stryd Hir sydd ychydig funudau i ffwrdd ar droed.

Tickets ¦ Tocynnau:    £12    12 - 17 yrs: £5    5 - 11 yrs: £1

bottom of page