top of page
Web page VRï.jpg

SA65 9AD

Tuesday 30 July  ¦  Nos Fawrth 30 Gorffennaf   7.30 pm

VRï are three young men from deepest, darkest chapel-going Wales who have mined the cultural upheaval of past centuries and drawn inspiration from the incredible story of a time when Wales’ traditional music and dance was suppressed by Methodist chapels, and, earlier, its language by the Act of Union. As audio archaeologists, VRï have unearthed long-lost nuggets that shed a new light on a vibrant folk tradition that harnesses the raw energy of the fiddle with the finesse of the violin, the beauty of chamber music with the joy and hedonism of a pub session. Their songs, sung with powerful vocal harmonies, tell stories of the people who struggled 200 years ago, just as many struggle today. It’s a wonderful and unique soundscape that connects across the centuries to give us a sense of belonging, of community, and a magical feeling of weightlessness and uplifting freedom.

VRï’s 2019 debut album ‘Ty Ein Tadau’ (House Of Our Fathers) received a 5* review in Songlines magazine and numerous awards nominations and wins.

a

VRï are Jordan Price Williams (cello, voice), Aneirin Jones (violin, voice) and Patrick Rimes (viola, violin, voice).

Tri gŵr ifanc o berfeddion Cymru, gyda’i hanes hirfaith o fynychu’r capel yw VRï , sydd wedi mynd ati i gloddio i gynnwrf diwylliannol y canrifoedd diwethaf ac wedi cael eu hysbrydoli gan stori anhygoel cyfnod pan gafodd cerddoriaeth a dawns draddodiadol Cymru eu llethu gan gapeli’r Methodistiaid, ac, yn gynharach, ei hiaith gan y Ddeddf Uno. Fel archaeolegwyr sain, mae VRï wedi darganfod perlau hirgolledig sy’n taflu goleuni newydd ar draddodiad gwerin bywiog sy’n harneisio egni amrwd y ffidil gyda cheinder y feiolin, harddwch cerddoriaeth siambr gyda llawenydd a phleserau sesiwn dafarn. Mae eu caneuon, a genir gyda harmonïau lleisiol pwerus, yn adrodd straeon am y bobl oedd yn brwydro 200 mlynedd yn ôl, yn yr un modd ag y mae llawer yn brwydro heddiw. Mae’n seinwedd hyfryd ac unigryw sy’n cysylltu ar draws y canrifoedd i roi ymdeimlad o berthyn, o gymuned i ni, a theimlad hudolus o ddiffyg pwysau a rhyddid dyrchafol.

Derbyniodd albwm cyntaf VRï yn 2019 ‘Tŷ Ein Tadau’ adolygiad 5* yng nghylchgrawn Songlines a nifer o wobrau, enwebiadau a llwyddiannau.

VRï yw Jordan Price Williams (soddgrwth, llais), Aneirin Jones (ffidil, llais) a Patrick Rimes (fiola, ffidil, llais).

Tickets ¦ Tocynnau:    £18    12 - 17 yrs: £5    5 - 11 yrs: £1

Tickets for this concert are available via the Theatr Gwaun website.  Please click below to be connected.

Mae tocynnau ar gyfer y cyngerdd hwn ar gael drwy wefan Theatr Gwaun. Cliciwch isod os gwelwch yn dda.

bottom of page