top of page
Home image 2.jpg

2024

The Festival will take place from 18th July to 30th August. Details will be published here soon.  In the meantime, you can look back at the world-class concerts that audiences enjoyed in 2023 by clicking  

Bydd yr Ŵyl yn cael ei chynnal rhwng 18 Gorffennaf a 30 Awst. Cyhoeddir y manylion yma yn fuan. Yn y cyfamser, gallwch edrych yn ôl ar y cyngherddau o safon fyd-eang y bu cynulleidfaoedd yn eu mwynhau yn 2023 trwy glicio

bottom of page