WNO Orchestra 1920x1080 Photo by Kiran Ridley.jpg

More than 50 years of world - class music in West Wales    Dros 50 mlynedd o gerddoriaeth ardderchog yng ngorllewin Cymru

Fishguard and West Wales

International Music Festival

Gŵyl Gerdd Ryngwladol

Abergwaun a Gorllewin Cymru

Autumn and Winter Concerts   ¦   Cyngherddau'r Hydref a'r Gaeaf

Trio Anima_edited_edited_edited.jpg
logo--alt.png
ImageHandler.ashx.png

Return to Vienna

Dychwelyd i Fienna

Photo: Kiran Ridley