WNO Orchestra 1920x1080 Photo by Kiran Ridley.jpg

More than 50 years of world - class music in West Wales    Dros 50 mlynedd o gerddoriaeth ardderchog yng ngorllewin Cymru

Fishguard and West Wales

International Music Festival

2022

Gŵyl Gerdd Ryngwladol

Abergwaun a Gorllewin Cymru

Saturday 20 August - Saturday 10 September

Dydd Sadwrn 20 Awst - Dydd Sadwrn 10 Medi

Photo: Kiran Ridley